Chat with us, powered by LiveChat

Kwestie prawne

Tłumaczymy kwestie prawne związane z korzystaniem z ulgi IP Box. Wszystko, co chciałeś wiedzieć na ten temat zebraliśmy w jednym miejscu!

IP Box tylko dla prowadzacych działalność gospodarczą

IP Box tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Co ją wyklucza?

Posted by jgolacka 03 01 2022 Brak komentarzy

Z IP Box można skorzystać przede wszystkim jeśli prowadzi się działalność gospodarczą. Co przesądza, a co wyklucza jej prowadzenie? Podstawowym warunkiem skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli wszystkie pozostałe warunki zostaną spełnione, ale dochodu nie można zakwalifikować do działalności gospodarczej, wtedy nie ma prawa do IP Box. Jakie więc należy spełniać warunki, […]

Czytaj więcej
utrata ochrony prawnej ip box

Wygaśnięcie prawa do IP BOX z powodu utraty ochrony prawnej

Posted by jgolacka 28 10 2021 Brak komentarzy

IP Box, czyli 5% podatek można zastosować do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP), które bezwzględnie muszą podlegać ochronie prawnej. Utrata ochrony prawnej oznacza wygaśnięcie prawa do IP BOX.

Czytaj więcej
autorskie prawo do programu komputerowego

Autorskie prawo do programu komputerowego IP BOX

Posted by jgolacka 28 10 2021 Brak komentarzy

Autorskie prawo do programu komputerowego jest jednym z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do których można zastosować IP BOX. 

Czytaj więcej
katalog praw własności intelektualnej

Katalog praw własności intelektualnej z omówieniem

Posted by jgolacka 28 10 2021 Brak komentarzy

IP Box, to 5% podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP) podlegających ochronie prawnej, wytworzonych lub ulepszonych w ramach działalności badawczo-rozwojowych. Czy wiesz, które prawa własności intelektualnej pozwalają na skorzystanie z obniżonego podatku?

Czytaj więcej
kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej – co to jest?

Posted by jgolacka 26 10 2021 Brak komentarzy

IP Box, czyli 5% podatek dotyczy dochodu z tzw.  kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Tylko co to znaczy – kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Czytaj więcej