Chat with us, powered by LiveChat

Opodatkowanie

Rozjaśniamy wszystkie kwestie związane z opodatkowaniem ulgi IP Box. Jak rozliczać się z IP Box? Jak ta ulga ma się do innych dochodów?

IP BOX a GTU

Chcesz rozliczyć IP Box? Nie zapomnij o GTU!

Posted by jgolacka 04 03 2022 Brak komentarzy

GTU to grupy towarowo-usługowe oznaczone specjalnym kodem. Wystawiasz faktury, z których dochody chcesz rozliczyć w ramach IP Box? Musisz wiedzieć więcej o kodach GTU!

Czytaj więcej
ip box rozliczenie straty

Rozliczenie straty z IP Box

Posted by jgolacka 01 12 2021 Brak komentarzy

Dochodem z IP BOX jest nadwyżka przychodów osiągnięta z danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli zaś koszty przekraczają przychody mamy stratę z IP Box. Jak wygląda rozliczenie IP Box w przypadku straty podatkowej? Kiedy występuje strata w IP Box? Strata w IP Box występuje, gdy koszty poniesione na IP […]

Czytaj więcej
zagraniczny dochód a ip box

Osiąganie dochodów z działalności za granicą a IP BOX

Posted by jgolacka 23 11 2021 Brak komentarzy

IP Box daje możliwość dużej oszczędności na podatku. Aby skorzystać z preferencyjnego 5% podatku, należy m.in. uzyskiwać dochód z tzw. kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w ramach działalności badawczo-rozwojowej. A czy dochód osiągnięty za granicą można rozliczyć w IP Box? W dokumentach unijnych (postanowienia zawarte w akapicie 33 Raportu BEPS Plan Działania nr 5) […]

Czytaj więcej
rozliczenie ip box

Rozliczenie IP Box a stosowanie innych rozwiązań podatkowych

Posted by jgolacka 09 11 2021 Brak komentarzy

Ulga Ip Box daje prawo do 5% opodatkowania niektórych swoich dochodów, jeśli spełnione są odpowiednie warunki, czyli przedsiębiorca wytworzył kwalifikowane prawo własności intelektualnej w ramach działalności badawczo-rozwojowej. A jak wygląda rozliczenie IP Box w kontekście innych rozwiązań podatkowych?

Czytaj więcej
ewidencja dla ip box

Ewidencja dla IP BOX

Posted by jgolacka 26 10 2021 Brak komentarzy

Jednym z warunków skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie, fachowo brzmiącej – ewidencji zdarzeń gospodarczej dla celów Ip Box, czyli po prostu: Ewidencji Ip Box. Co powinna zawierać, jak ją prowadzić, jaki jest wzór ewidencji IP Box?

Czytaj więcej