Chat with us, powered by LiveChat

Dochodem z IP BOX jest nadwyżka przychodów osiągnięta z danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli zaś koszty przekraczają przychody mamy stratę z IP Box. Jak wygląda rozliczenie IP Box w przypadku straty podatkowej? Kiedy występuje strata w IP Box? Strata w IP Box występuje, gdy koszty poniesione na IP […]

Dochodem z IP BOX jest nadwyżka przychodów osiągnięta z danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli zaś koszty przekraczają przychody mamy stratę z IP Box. Jak wygląda rozliczenie IP Box w przypadku straty podatkowej?

Kiedy występuje strata w IP Box?

Strata w IP Box występuje, gdy koszty poniesione na IP Box przewyższają uzyskane z niego dochody. Zasadniczo o stratę można obniżyć dochód w pięciu kolejnych latach kalendarzowych.

Ale uwaga!  – stratę z IP Box można rozliczyć tylko w ramach tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Straty z jednego kwalifikowanego IP nie można rozliczyć dochodem z innego kwalifikowanego IP ani dochodem z pozostałej działalności. Oznacza to, że np. o stratę z patentu nie można obniżyć dochodu z autorskiego prawa do programu komputerowego, czy dochodu uzyskanego poza IP Box.

Rozliczenie IP Box w przypadku straty

Jeśli dochód z danego kwalifikowanego IP jest niższy niż koszty na niego przypadające, wtedy o tę stratę można pomniejszyć dochód z tego konkretnego kwalifikowanego IP (lub w określonych przypadkach  – z tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane IP) w kolejnych 5 latach podatkowych. 

Analogicznie należy postąpić, jeśli w jednym roku przedsiębiorca osiągnął dochód z określonego kwalifikowanego IP, w następnym miał tylko stratę z tego kwalifikowanego Ip (nie miał w ogóle przychodu). Taką stratę można również rozliczyć tylko poprzez obniżenie dochodu z tego samego kwalifikowanego IP  –  jeżeli taki osiągnie w następnych 5 latach podatkowych.

Pprzedsiębiorca ma możliwość wyboru, w których latach rozliczy stratę – ważne by się zmieścił w limicie 5 lat.

Przykład 1.

Pan Jan uzyskał dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego z IP BOX w roku 2020. W roku 2021 koszty poniesione na ulepszenie tego programu komputerowego były wyższe niż dochód z jego komercjalizacji. Pan Jan może o tę stratę obniżyć dochód w kolejnych 5 latach, ale tylko ten uzyskany z autorskiego prawa do programu komputerowego, który będzie rozliczał poprzez IP Box. 

Przykład 2.

Pan Mariusz uzyskał dochody z prawa do programu komputerowego w roku 2020 i korzystał z IP Box. W roku 2021 poniósł koszty przewyższające dochód – czyli wykazał stratę z IP Box na programie komputerowym. W roku 2022 r. Pan Mariusz nie uzyskiwał już dochodów z kwalifikowanego IP, jakim jest program komputerowy rozliczany w IP Box. 

Pan Mariusz nie może o stratę z 2021 r. z programu komputerowego rozliczanego jako IP Box obniżyć innego dochodu, np. z działalności podstawowej (dochodu z tej części z programu komputerowego, którą rozlicza w liniowej działalności). Stratę tę  może natomiast rozliczać w kolejnych 5 latach, jeśli wystąpi u niego dochód z programu komputerowego rozliczanego w ramach IP BOX. Jeśli zaś w żadnym z 5 lat nie wystąpi u niego dochód z kwalifikowanego IP z programu komputerowego, strata przepadnie.

Stąd się dowiesz więcej jak rozliczać stratę podatkową w podatku dochodowym? 

Podsumowując, strata z działalności IP BOX może obniżyć jedynie dochód z tego samego kwalifikowanego IP, z którego poniesiono stratę. Taka strata nie może natomiast obniżyć dochodu z podstawowej działalności, czyli z pozostałych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych lub liniowych (wg 19%17% i 32%) –  nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzyska w kolejnym roku dochodu z kwalifikowanych IP. Podobnie  – przedsiębiorca, który poniósł stratę z podstawowej działalności, przed skorzystaniem z IP Box, nie będzie mógł jej wykorzystać do zmniejszenia dochodów z kwalifikowanego IP Box.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.