Chat with us, powered by LiveChat

IP Box, czyli 5% podatek dotyczy dochodu z tzw.  kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Tylko co to znaczy – kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

IP Box, czyli 5% podatek dotyczy dochodu z tzw.  kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Tylko co to znaczy – kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej, czyli co?

Zgodnie z art. 30 ca ustawy o PIT, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (kwalifikowanymi  IP) są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej, których przedmiot został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.


Powyższa lista jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że do kwalifikowanych IP nie możemy zaliczyć nic więcej poza tym, co jest na niej wymienione.

Kwalifikowane IP zawsze będą elementem działalności badawczo – rozwojowej.

kwalifikowane prawa własności intelektualnej
Źródło: Ministerstwo Finansów

Kwalifikowalna działalność BR, to taka, w wyniku której zostanie wytworzone, rozwinięte lub ulepszone prawo własności intelektualnej.

Wytworzenie/ulepszenie kwalifikowanego IP dające prawo do IP Box

Jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z IP BOX  jest wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie prawa własności intelektualnej (w procesie działalności zdefiniowanej przez przedsiębiorcę jako działalność badawczo-rozwojowa).  

Wytworzenie 

Wytworzenie, czyli stworzenie czegoś od zera, czegoś nowego, czego jeszcze nie było.

Rozwinięcie i ulepszenie

Rozwijanie i ulepszanie, to np. rozszerzenie zakresu funkcjonalnego, użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP., poszerzenie wiedzy, technologii itd.

W konsekwencji rozwój oraz usprawnienie może dotyczyć sposobu wdrożenia i zastosowania w praktyce ulepszonego kwalifikowanego IP poprzez znalezienie nowego zastosowania do niego.

Wytworzenie/ulepszenie kwalifikowalnego IP nie musi mieć zastosowania do całego “rynku”. Wystarczy odniesienie/porównanie w stosunku do własnego przedsiębiorstwa, np. ulepszenie własności intelektualnej (w postaci programu komputerowego, topografii układu scalonego itd) istniejącej już firmie, czy znalezienie dla niej innego zastosowania niż do tej pory było wykorzystywane. 

Na rozszerzony lub ulepszony przedmiot kwalifikowanego IP nie trzeba uzyskiwać dodatkowej ochrony prawnej.

Przykład 1.

Pan Marek wykorzystuje do wytworzenia oprogramowania u swojego Zleceniodawcy gotowe komponenty, biblioteki, stworzone przez innych autorów, a następnie w sposób autorski rozbudowuje dany komponent lub tworzy w sposób autorski tzw. nakładkę na komponent, rozwija, ulepsza komponent, celem zrealizowania indywidualnych potrzeb i zamówienia kontrahenta, a więc w ostateczności kontrahent otrzymuje gotowy produkt/program istotnie różniący się od komponentu, który został wykorzystany do stworzenia tego produktu/programu.

Podsumowując, kwalifikowane IP musi spełniać łącznie trzy warunki:

 • być jednym z ośmiu praw własności intelektualnej wymienionych w art. 30ca ustawy o PIT,
 • zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
 • podlegać ochronie prawnej (za wyjątkiem rozszerzonego/ulepszonego przedmiotu prawa własności intelektualnej).

Jesteś zainteresowany szerzej tematem kwalifikowanych IP, zajrzyj do artykułu: Katalog praw własności intelektualnej z omówieniem.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.