Chat with us, powered by LiveChat

Wskaźnik nexus pomaga w ustalaniu dochodu do opodatkowania 5% podatkiem Ip Box. Jak go obliczyć?

Wskaźnik nexus pomaga w ustalaniu dochodu do opodatkowania 5% podatkiem Ip Box. Jak go obliczyć?

 

Czym jest wskaźnik nexus?

Wskaźnik nexus służy do obliczenia dochodu dla celów IP Box, podlegającego 5% opodatkowaniu. Określa on, jaka część przychodu z działalności badawczo-rozwojowej ma związek z danym, konkretnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (kwalifikowane IP) wytworzonym w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Jak obliczyć wskaźnik nexus?

Wskaźnik nexus należy obliczyć oddzielnie dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, wg wzoru:

 (a+b)*1,3 / a+b+c+d

gdzie:
a – to koszty poniesione na prowadzoną działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP, dla którego liczony jest nexus

b – koszty poniesione na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, dla którego liczony jest nexus, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego

c – koszty poniesione na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, dla którego liczony jest nexus, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego

  • w tym miejscu warto wskazać, że przedsiębiorca nie musi samodzielnie prowadzić działalności badawczo-rozwojowej. Może nabyć wyniki takich prac od podmiotów, którym je zlecił; powiązanych lub niepowiązanych, pamiętając aby poszczególne wydatki umieścić w odpowiednim miejscu we współczynniku nexus, w literze b lub c.

d – koszty poniesione na nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP, dla którego liczony jest nexus.

  • przepisy Ip Box nie wymagają, aby przedsiębiorca samodzielnie wytworzył kwalifikowane IP, może je nabyć od innego podmiotu w celu dalszej komercjalizacji. Takich właśnie sytuacji dotyczy litera d.

1,3 – wartość stała.

Jakie koszty można uwzględnić przy wyliczaniu współczynnika nexus przeczytasz w artykule: Ip box koszty nexus.


W przypadku gdy wartość wskaźnika jest większa od “1”, przyjmuje się, że nexus jest równe “1”.

Ważne! Koszty brane pod uwagę przy obliczaniu nexus dotyczą kosztów faktycznie poniesionych, czyli uregulowanych zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

Przykład 1.

Pan Jerzy w ramach działalności badawczo-rozwojowej osiągnął przychody z prawa do autorskiego programu komputerowego oraz z prawa do rejestracji topografii układu scalonego. 

  • Z programu komputerowego osiągnął przychody w kwocie 100 000, i poniósł koszty w wysokości 30 000 zł – w związku z działalnością dotyczącą programu komputerowego, 50 000 – na nabycie wyników prac BR w tym zakresie.  
  • Z topografii zaś uzyskał przychody w wysokości 200 000 zł, i poniósł koszty w wysokości 80 000 zł – w związku z działalnością w zakresie topografii oraz 60 000 – na nabycie praw własności intelektualnej dotyczącej tej działalności. 

Jak obliczyć wskaźnik nexus?

Ponieważ pan Jerzy uzyskał przychody z dwóch rodzajów praw własności intelektualnych, należy obliczyć dwa wskaźniki nexus:

  1. wskaźnik nexus dla programu komputerowego: (30 000*1,3)/(30 000+50 000) = 0,48
  2. wskaźnik nexus dla topografii: (80 000*1,3)/(80 000+60 000) = 0,74

(Wychodzi Ci zerowy nexus? Przeczytaj: Programista bez kosztów i zerowy nexus – czy można skorzystać z Ip Box?)

Sprawdź również: Księgowość dla programistów – jak wybrać nalepsze miejsce aby rozliczać swoją działalność?

Tak wyliczone wskaźniki nexus, w dalszej kolejności należy pomnożyć przez dochód ustalony z IP Box, w sposób wskazany w artykule: Jak obliczyć dochód dla celów IP BOX? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.