Chat with us, powered by LiveChat

Ewidencja dla IP BOX

ewidencja dla ip box

Jednym z warunków skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie, fachowo brzmiącej – ewidencji zdarzeń gospodarczej dla celów Ip Box, czyli po prostu: Ewidencji Ip Box. Co powinna zawierać, jak ją prowadzić, jaki jest wzór ewidencji IP Box?


Jednym z warunków skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie, fachowo brzmiącej – ewidencji zdarzeń gospodarczej dla celów Ip Box, czyli po prostu: Ewidencji Ip Box. Co powinna zawierać, jak ją prowadzić, jaki jest wzór ewidencji IP Box?

Niepoprawnie prowadzona ewidencja Ip Box skutkuje utratą prawa do ulgi Ip Box. Przeczytaj, czym jest i co powinna zawierać ewidencja dla celów Ip Box. 

Uwaga! W poniższym artykule odnosimy do ewidencji Ip Box w przypadku przedsiębiorców będących na Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Czym jest ewidencja Ip Box?

Ewidencja Ip Box to spis zawierający dane dotyczące ulgi IP Box. Ma ona na celu ustalenie przychodów, kosztów oraz dochodów związanych z Ip Boxem, w odniesieniu do każdego  kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) wytwarzanego w ramach prac rozwojowych. Następnie, na podstawie ewidencji całkowity dochód oraz podatek z Ip Box należy wykazać w rozliczeniu rocznym. 


Uwaga! Brak ewidencji IP Box to brak prawa do ulgi IP Box.

Co powinna zawierać ewidencja IP Box?

W Ewidencji Ip Box, przedsiębiorca powinien:

  • wyodrębnić każde kwalifikowane IP,
  • wykazać przychody, koszty i dochód (stratę), przypadające na każde kwalifikowane IP,
  • wyodrębnić koszty wykazane we wskaźniku nexus – przypadające na każde kwalifikowane  IP – w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu

Jeśli nie jest możliwe wykazanie przychodów oraz kosztów w odniesieniu do każdego kwalifikowanego IP, to z ewidencji powinno wynikać, jaki jest łączny dochód z kwalifikowanych IP.

Jeśli na podstawie ewidencji ip box, nie jest możliwe ustalenie dochodu podlegającego 5% podatkowi, wtedy należy do niego zastosować taką stawkę podatku, jaki przedsiębiorca płaci od pozostałej swojej działalności.

Wzór ewidencji Ip Box

Przepisy nie określają wzoru ewidencji IP Box, jak i nie narzucają konkretnej jej formy. Mówią jedynie, że ewidencja Ip Box powinna być prowadzona odrębnie od KPiR. 

Istotne jest, aby na podstawie Ewidencji Ip Box móc wykazać w  rozliczeniu rocznym, przychód, koszty, dochód podlegający 5% podatkowi Ip Box oraz dochód nie podlegający preferencyjnemu opodatkowaniu.

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych (czyli są np. na KPiR) ewidencja IP Box może być prowadzona np. w arkuszu kalkulacyjnym, elektronicznie. Wersję elektroniczną należy zarchiwizować.

Ewidencja powinna mieć charakter comiesięcznego zestawienia przychodów, kosztów oraz dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące danego kwalifikowanego IP/projektu badawczo-rozwojowego.

Czy ewidencja musi być prowadzona na bieżąco?

Skarbówka twierdzi, że aby móc skorzystać z ulgi IP Box, stosowana ewidencja musi być prowadzona na bieżąco. Jeśli nie jest – nie ma prawa do Ip Box.

Powyższemu stanowisku zaprzeczają jednak Sądy. W swoich wyrokach stwierdzają, że do skorzystania z Ip Box, co prawda jest wymagana odpowiednia ewidencja, ale nie musi ona być prowadzona na bieżąco. Można ją sporządzić np. przed wypełnieniem zeznania rocznego. Istotne jest to, aby taka ewidencja spełniała wymogi z ustawy (czyli to, co jest odnotowane w niniejszym artykule), a jej celem jest wykazanie w rozliczeniu rocznym dochodu podlegającego 5% podatkowi IP Box. 

Zdaniem Sądów, Ewidencja ma być sporządzona w sposób mający osiągać wskazany cel. Jeżeli ten cel spełnia należy ją uznać za prowadzoną w sposób należyty i nie ma znaczenia czas jej sporządzenia.

Wyroki Sądów mogą pomóc tym osobom, które nie skorzystały z ulgi Ip Box, tylko dlatego, że nie miały ewidencji zrobionej na bieżąco. Rozwiązaniem dla nich może być np. korekta odpowiedniego zeznania PIT, już z uwzględnieniem ulgi IP Box oraz sporządzona “po czasie” ewidencja Ip box odnosząca się do okresu, za który korygowany jest PIT.

Ewidencja Ip Box a KPiR

W KPiR należy ująć przychody oraz koszty związane z całą działalnością gospodarczą (w tym z działalnością Ip Box). Natomiast w Ewidencji Ip Box ujmuje się jedynie te przychody oraz koszty, które są związane z IP Box, z kwalifikowanymi IP.

Uwaga! Korzystając z IP Box, nie wypełniamy kolumny 16 w KPiR (mimo że nosi nazwę “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o PIT) – ona służy do wykazania danych dotyczących ulgi badawczo-rozwojowej, która jest czymś innym niż ulga Ip Box (o niej jest mowa w art. 30 ca ustawy o PIT).

Sprawdź również: Księgowość dla programistów – jak wybrać nalepsze miejsce aby rozliczać swoją działalność?

Z racji, że w KPiR ujmujemy również dochody z IP Box, to w ciągu całego roku płacimy od nich podatek wg stawki, jaką mamy dla podstawowej działalności (np. liniowy 19% lub skalę: 17/32%). Jego wyrównanie, czyli zwrot nadpłaconego podatku z racji 5% Ip BOX następuje poprzez rozliczenie roczne PIT, o czym piszemy w artykule: Jak wykazać IP Box w zeznaniu rocznym?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.