Chat with us, powered by LiveChat

IP Box daje możliwość dużej oszczędności na podatku. Aby skorzystać z preferencyjnego 5% podatku, należy m.in. uzyskiwać dochód z tzw. kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w ramach działalności badawczo-rozwojowej. A czy dochód osiągnięty za granicą można rozliczyć w IP Box? W dokumentach unijnych (postanowienia zawarte w akapicie 33 Raportu BEPS Plan Działania nr 5) […]

IP Box daje możliwość dużej oszczędności na podatku. Aby skorzystać z preferencyjnego 5% podatku, należy m.in. uzyskiwać dochód z tzw. kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w ramach działalności badawczo-rozwojowej. A czy dochód osiągnięty za granicą można rozliczyć w IP Box?

W dokumentach unijnych (postanowienia zawarte w akapicie 33 Raportu BEPS Plan Działania nr 5) przeczytamy, że “podmiotami kwalifikującymi się do skorzystania z IP Box mogą być rezydenci podatkowi, (…) których dochody podlegają opodatkowaniu w jurysdykcji podatkowej przyznającej preferencję IP Box.” Brzmi niezrozumiale? Już wyjaśniamy przekładając język urzędowy na język polski. 

Zagraniczny dochód a IP BOX

Z IP Box mogą skorzystać te osoby, które mają polską rezydencję podatkową w odniesieniu do dochodów, od których muszą zapłacić podatek w Polsce.

Oznacza to, że 5% podatek IP Box można zastosować również do zagranicznych dochodów (jeśli spełniają warunki do objęcia IP Box), które podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Które dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Opodatkowaniu w Polsce podlegają zagraniczne dochody uzyskane poprzez zakład prowadzony za granicą w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z metodą odliczenia proporcjonalnego. Są to m.in takie kraje, jak: Belgia, Luksemburg, Cypr, Holandia, Indie. 

Opodatkowaniu w Polsce podlegają również dochody uzyskane za granicą, jeśli zagraniczna działalność gospodarcza nie jest prowadzona za pomocą zakładu w danym kraju.

Przykład 1.

Pan Janusz jest polskim rezydentem podatkowym, który wytworzył prawo własności intelektualnej w ramach działalności badawczo-rozwojowej w Holandii za pomocą prowadzonego tam zakładu. Dochód, jaki uzyskał z komercjalizacji tego prawa, to 100 000 euro. Czy Pan Janusz może ten dochód rozliczyć jako IP Box?

Tak. Taki dochód pan Janusz może rozliczyć jako IP Box (czyli zapłacić od niego 5% podatek), ponieważ z Holandią Polska ma podpisaną umowę z proporcjonalnym odliczeniem. Co oznacza, że dochód z tego kraju podlega opodatkowaniu w Polsce. A zatem daje on prawo do skorzystania z IP Box w polskim rozliczeniu PIT.

Brak opodatkowania w Polsce to brak prawa do IP Box

Opodatkowaniu w Polsce nie podlegają zagraniczne dochody uzyskane za pomocą zakładu w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę unikania podwójnego opodatkowania z metodą wyłączenia z progresją. Są to m.in. takie kraje, jak Szwajcaria, Irlandia, Niemcy.

Uwaga! Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym państwem należy sprawdzać za każdym razem, ponieważ podpisane umowy w późniejszym czasie mogą zostać zmienione.

Przykład 2.

Pani Maria jest polskim rezydentem podatkowym, która wytworzyła prawo własności intelektualnej w ramach działalności badawczo-rozwojowej w Szwajcarii za pomocą prowadzonego tam zakładu. Dochód, jaki uzyskała z komercjalizacji tego prawa, to 200 000 euro. Czy Pani Maria może ten dochód rozliczyć jako IP Box.

Nie. Polska ze Szwajcarią ma podpisaną umowę wyłączenia z progresją, co oznacza, że taki dochód nie podlega opodatkowaniu w Polsce. A zatem nie jest możliwe skorzystanie z preferencji Ip Box w odniesieniu do tego dochodu.

Przykład 3.

Pan Piotr, który jest polskim rezydentem uzyskał z Irlandii dochód z prawa własności intelektualnej w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Działalność w Irlandii nie była prowadzona w formie zakładu. Czy Pan Piotr może rozliczyć IP Box?

Tak. Dochód uzyskany za granicą w ramach działalności, która nie jest tam prowadzona za pomocą zakładu podlega opodatkowaniu w Polsce (traktuje się jako polskie dochody). Co oznacza, że Pan Piotr może do irlandzkiego dochodu zastosować IP Box.

Podsumowując, w przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, istotne jest aby każdorazowo zapoznać się z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem, w którym osiągane są dochody. Jeśli z umowy wynika, że dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce – przysługuje nam prawo do IP Box. W pozostałym przypadku – nie można skorzystać z tej preferencji.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.