Chat with us, powered by LiveChat

Ulga Ip Box daje prawo do 5% opodatkowania niektórych swoich dochodów, jeśli spełnione są odpowiednie warunki, czyli przedsiębiorca wytworzył kwalifikowane prawo własności intelektualnej w ramach działalności badawczo-rozwojowej. A jak wygląda rozliczenie IP Box w kontekście innych rozwiązań podatkowych?

Ulga IP Box daje prawo do 5% opodatkowania niektórych swoich dochodów, jeśli spełnione są odpowiednie warunki, czyli przedsiębiorca wytworzył kwalifikowane prawo własności intelektualnej w ramach działalności badawczo-rozwojowej. A jak wygląda rozliczenie IP Box w kontekście innych rozwiązań podatkowych?

IP Box – B2B a umowa o pracę

Z IP Box mogą skorzystać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ulga ta nie jest dostępna dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, czy o dzieło.

Jeśli natomiast umowa zlecenie/dzieło będzie zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to nie ma przeciwwskazań, aby móc skorzystać z IP Box.

IP Box a forma opodatkowania

Ulga IP Box jest dostępna tylko dla przedsiębiorców będących na podatku liniowym lub opodatkowanych według zasad ogólnych. Opodatkowanie ryczałtem wyklucza możliwość skorzystania z IP Box.

Rozliczenie IP Box z małżonkiem/dzieckiem

Ulga IP Box nie stoi na przeszkodzie, aby z pozostałych dochodów można było rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem (jako osoba samotnie wychowująca dziecko).

Należy tu mieć jednak na uwadze, że wspólne rozliczenie jest możliwe tylko w przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej. Nie można więc rozliczyć się wspólnie, jeśli przedsiębiorca lub druga osoba jest na ryczałcie lub na podatku liniowym. Jedynym wyjątkiem jest uzyskiwanie dochodów z najmu opodatkowanych ryczałtem – taka sytuacja pozwala na wspólne rozliczenie pozostałych dochodów.

Ponadto, jeśli oboje małżonków korzysta z IP Box, to muszą go rozliczyć oddzielnie, ponieważ łączne opodatkowanie nie dotyczy dochodów IP Box.

Przykład 1.

Pan Jan, który ma działalność opodatkowaną wg skali podatkowej, uzyskał również dochody z IP Box. Żona, pana Jana – Anna, również ma działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz uzyskała dochody z IP Box. Czy małżeństwo może wspólnie się rozliczyć?

Tak, pan Jan oraz pani Anna mogą rozliczyć się wspólnie, na jednym PIT-36. Jednak muszą do niego dołączyć dwa oddzielne PIT/IP, na którym wykazują swój podatek z Ip Box.

Ulga na dzieci przy rozliczeniu IP Box

Aby rodzice z jednym dzieckiem mogli odliczyć ulgę prorodzinną, ich dochód nie może przekroczyć 56 000 (rodzice nie będący w małżeństwie) lub 118 000 (małżeństwa i osoby samotne). Do tego limitu wlicza się dochody opodatkowane wg skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz z kapitałów pieniężnych. Nie wliczamy tu natomiast dochodów z Ip Box.

Przykład 2.

Pan Jan oraz pani Anna są małżeństwem z jednym dzieckiem. Ich wspólne dochody opodatkowane wg skali podatkowej wynoszą 100 000 zł. Ponadto, pan Jan uzyskał z Ip Box dochód w wysokości 300 000 zł, a pani Anna – 200 000 zł. Czy małżeństwo może rozliczyć ulgę na dziecko?

Tak, małżeństwo może rozliczyć ulgę na dziecko, ponieważ ich dochód, który jest brany pod uwagę do ulgi na dziecko nie przekracza ustawowego limitu 118 000 zł. Nie ma tu znaczenia wysokość dochodów z IP Box.

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa, to podatek w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln złotych. Do limitu tego należy wliczyć dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, uzyskane za granicą, i z kapitałów pieniężnych. Nie wliczamy natomiast dochodów uzyskanych z IP Box.

Przykład 3.

Pani Marzena uzyskała dochody z działalności gospodarczej w wysokości 600 000 zł. Ponadto, z IP Box jej dochód wynosił 2 000 0000 zł. Czy pani Marzena musi zapłacić daninę solidarnościową?

Nie, pani Marzena nie podlega pod podatek solidarnościowy, ponieważ jej dochód, który jest brany pod uwagę dla tego podatku nie przekracza ustawowego limitu 1 000 000 zł. Nie ma tu znaczenia wysokość dochodu z IP Box.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.