Chat with us, powered by LiveChat

Pozytywna interpretacja podatkowa daje niezbite prawo do skorzystania z Ip Box oraz chroni przedsiębiorcę przed podważeniem tego prawa przez urząd skarbowy. Jeśli jednak rzeczywisty stan faktyczny będzie inny niż ten opisany w dokumencie, fiskus może odebrać prawo do ulgi Ip Box. Dlatego, tak bardzo ważne jest poprawne skonstruowanie wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej z zakresu Ip Box.

Pozytywna interpretacja podatkowa daje niezbite prawo do skorzystania z Ip Box oraz chroni przedsiębiorcę przed podważeniem tego prawa przez urząd skarbowy. Jeśli jednak rzeczywisty stan faktyczny będzie inny niż ten opisany w dokumencie, fiskus może odebrać prawo do ulgi IP Box. Dlatego, tak bardzo ważne jest poprawne skonstruowanie wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej z zakresu IP Box.

Co zawiera wniosek o interpretację podatkową IP Box?

Wniosek o interpretację składa się z trzech zasadniczych części:

  1. przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
  2. zadanych pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedź, interpretację,
  3. stanowiska wnioskodawcy, czyli pytającego.

Przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – tu należy opisać jaką pracę wykonujemy, bez żadnego ubarwiania, jak i pomijania istotnych faktów. Opisujemy np. proces twórczy, określamy etapy prac, posiadane zasoby itp. Po prostu odzwierciedlamy rzeczywistość. Natomiast nie wskazujemy wprost, że praca podlega pod działalność BR, a dany przedmiot (np. program komputerowy) jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Pytania we wniosku – pytania mają dotyczyć tego, czego potwierdzenie (lub zaprzeczenie) chcemy uzyskać. Dla wnioskowania o interpretację dla IP Box, pytania powinny być m.in takiego rodzaju, jak np.:

Stanowisko wnioskodawcy – to właśnie ono podlega weryfikacji KIS. Dlatego też dopiero w tej części, pytający powinien niejako stwierdzić, wywieść wnioski, jak on uważa; czy np. dana działalność spełnia przesłanki badawczo-rozwojowej, czy oprogramowanie jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, czy dochód można opodatkować 5% podatkiem itp.

Dopiero wyrażone stanowisko jest przedmiotem oceny KIS, który stwierdza, czy jest ono słuszne, czy niesłuszne. Organ nie bada natomiast prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego, który uznaje za pewnik.

We wniosku pytamy, a nie stwierdzamy o IP BOX

W interpretacji podatkowej Dyrektor KIS (KIS) odpowiada na pytania zadane przez wnioskodawcę. Odnosi się przy tym do sytuacji opisanej we wniosku. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie stwierdzać czegoś, o co chcemy zapytać oraz aby przedstawić prawdziwy stan faktyczny.

Ponieważ jak coś stwierdzamy, do KIS przyjmuje to za pewnik i do takiego stanu rzeczy orzeka. Jeśli jednak potem podczas kontroli, urząd skarbowy stwierdzi, że rzeczywisty stan faktyczny jest inny niż ten opisany we wniosku, to może zanegować prawo do IP Box, a my musimy oddać otrzymany zwrot podatku z IP Box.

Przykład:

Pan Marek dostał pozytywną interpretację IP Box. We wniosku, w opisie stanu faktycznego, stwierdził, że jego działalność jest badawczo-rozwojowa, a ulepszony przez niego program komputerowy podlega ochronie prawnej. 

Podczas kontroli podatkowej, urząd skarbowy stwierdził, że w rzeczywistości praca pana Marka była schematyczna i odtwórcza, a ich wynikiem nie był program komputerowy chroniony prawem autorskim.  W konsekwencji, pan Marek nie może rozliczyć ulgi IP Box, mimo że miał pozytywną interpretacją. Jeśli już ją rozliczył, musi ponadto z powrotem oddać do fiskusa otrzymany zwrot podatku z Ip Box.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.