Chat with us, powered by LiveChat

Ulga IP Box przysługuje przedsiębiorcom, którzy wytworzyli lub ulepszyli tzw. prawo własności intelektualnej w ramach działalności badawczo – rozwojowej. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową można również odliczyć ulgę badawczo-rozwojową (ulga B+R), która jest zupełnie czymś innym niż ulga Ip Box. Czy ulga Ip Box i ulga B+R wykluczają się, czy można skorzystać z obu naraz? Jak wygląda Ulga B+R i Ip Box a nowy ład – czy coś się zmieni?

Ulga IP Box przysługuje przedsiębiorcom, którzy wytworzyli lub ulepszyli tzw. prawo własności intelektualnej w ramach działalności badawczo – rozwojowej. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową można również odliczyć ulgę badawczo-rozwojową (ulga B+R), która jest zupełnie czymś innym niż ulga Ip Box. Czy ulga Ip Box i ulga B+R wykluczają się, czy można skorzystać z obu naraz? Jak wygląda Ulga B+R i Ip Box a nowy ład – czy coś się zmieni?

Ulga B+R to ulga kosztowa –  określone wydatki są zarówno kosztem uzyskania przychodu, jak i możne je odliczyć w zeznaniu rocznym. Ulga Ip Box, to zaś preferencja dochodowa – polega na 5% opodatkowaniu ściśle określonego dochodu z tzw. praw własności intelektualnych (kwalifikowane IP). Czy można jednocześnie korzystać z ulgi B+R i IP Box?

Krótkie porównanie ulgi IP Box i ulgi B+R

Aby móc skorzystać zarówno z ulgi badawczo-rozwojowej, jak i z IP Box, należy prowadzić działalność badawczo-rozwojową (prace rozwojowe lub badania naukowe). Dokładne omówienie tego zagadnienia zostało przedstawione w artykule: Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

W przypadku obu ulg możliwe jest odliczenie tzw. kosztów kwalifikowanych. Przy czym, kosztami kwalifikowanymi w uldze IP Box, są wszelkie koszty, które mają związek z wytworzeniem/ulepszeniem kwalifikowanego IP i nie ma tutaj zamkniętej listy wydatków podlegających odliczeniu od dochodu, natomiast w przypadku ulgi B+R do kosztów można zaliczyć ściśle określone wydatki  (z art. 26e ustawy o PIT) poniesione na:

  • wynagrodzenia oraz składki pracowników,
  • nabycie materiałów i surowców,
  • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętów specjalistycznych,
  • ekspertyzy, opinie, wyniki badań,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
  • uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. I jest to lista zamknięta.

Jak widzimy, niektóre koszty wpasowują się zarówno w ulgę IP Box, jak i ulgę B+R.

Czy ulgę B+R oraz IP Box można stosować jednocześnie?

Obecnie (stan na rok 2021) ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu dochodu podlegającego 5% podatkowi z IP Box. Co oznacza, że nie można równocześnie stosować ulgi B+R oraz IP Box (czyli 5% stawki podatku) w  stosunku do jednego, tego samego dochodu. Czyli nie można tych samych kosztów odliczyć w uldze B+R oraz uwzględnić przy obliczaniu dochodu z IP Box, czyli pomniejszać o nie przychód. Jeżeli dany koszt kwalifikuje się zarówno do ulgi B+R, jak i do IP Box, to przedsiębiorca musi wybrać, gdzie go zastosuje.

Przy czym, przedsiębiorca może skorzystać z ulgi B+R oraz IP Box w tym samym roku – jednak w odniesieniu do innej kategorii dochodu.

Wobec powyższego, obie ulgi można stosować (nawet w jednym roku), korzystając z m.in.takich kombinacji:

  • stosować wyłącznie ulgę B+R,
  • stosować wyłącznie ulgę IP Box,
  • skorzystać zarówno z ulgi B+R oraz IP Box, ale w odniesieniu do innych, różnych dochodów.

To od przedsiębiorcy zależy, którą opcję wybierze.

Ulga B+R i IP Box a nowy ład

Nowy (Polski) Ład zawiera przepisy pozwalające przedsiębiorcy, rozliczającemu IP Box na równoczesne korzystanie (w sposób symultaniczny) z ulgi na działalność badawczo rozwojową.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie musiał już wybierać pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” (w roku 2021) preferencjami. 

Nowy Ład wprowadza możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R (kosztów kwalifikowanych o których mowa w art. 26e ustawy PIT) od przychodu z IP Box.

Przy czym odliczeniu mogą podlegać jedynie koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia danego kwalifikowanego IP, z którego komercjalizacji przedsiębiorca osiąga dochody, co jest konsekwencją zasad ogólnych obliczania dochodu z kwalifikowanych IP.

Zatem odliczenie kosztów kwalifikowanych możliwe będzie w stosunku do tych kosztów uzyskania przychodu, które są związane z danym kwalifikowanym IP, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, która doprowadziła do jego wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia. 

Przykład:

Pan Janusz prowadzi działalność badawczo-rozwojową, w wyniku której wytworzył autorskie prawo do programu komputerowego. Następnie uzyskał dochody z jego komercjalizacji (przeniósł prawa autorskie na nabywcę).  Koszty jakie poniósł w związku z tym zadaniem, to wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do tej działalności. Czy pan Janusz może równocześnie skorzystać z ulgi B+R i IP Box?

Sprawdź również: Księgowość dla programistów – jak wybrać nalepsze miejsce aby rozliczać swoją działalność?

Według dotychczasowych przepisów pan Janusz musiał wybrać, czy wydatek poniesiony na wynagrodzenie związany z działalnością badawczo-rozwojową oraz mający związek z wytworzeniem kwalifikowanego IP, zakwalifikuje do ulgi B+R, czy do obliczenia dochodu z IP BOX. Polski Ład pozwala natomiast, aby taki wydatek, pan Janusz mógł zaliczyć do ulgi B+R oraz uwzględnić przy obliczaniu dochodu z IP Box.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.