Chat with us, powered by LiveChat

Nowe przepisy Polskiego Ładu zmieniają zasady obliczania składki zdrowotnej. A jak się mają dochody z IP Box do wysokości nowej składki zdrowotnej?

Nowe przepisy Polskiego Ładu zmieniają zasady obliczania składki zdrowotnej. A jak się mają dochody z IP Box do wysokości nowej składki zdrowotnej?

Tajemnicą nie jest, że nowe przepisy Polskiego Ładu zmieniają zasady obliczania składki zdrowotnej. Teraz podstawą do jej naliczenia będzie wysokość dochodów/przychodów, a nie będzie – jak do tej pory – płacona ryczałtem. A jak się mają dochody z IP Box do wysokości składki zdrowotnej?

Składka zdrowotna przed Polskim Ładem

Przed zmianami, podstawa wymiaru składki zdrowotnej to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. Dla 2020 r – będzie to 5656,51 z których 75% to 4242, 38 zł. 

Wysokość składki zdrowotnej to 9% podstawy jej wymiaru, czyli składka zdrowotna w roku 2021, wynosi 381,81 zł (9%*42424,38).

Co zmieni Polski Ład – IP Box a składka zdrowotna

Wg założeń Polskiego Ładu podstawą wymiaru składki zdrowotnej będą co do zasady rzeczywiste dochody/przychody osiągane z prowadzonej działalności w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

Dochód będzie podstawą wymiaru składki dla osób opłacających podatek dochodowy:

  • według skali podatkowej – składka to 9% podstawy wymiaru,
  • według stawki liniowej – składka to 4,9% podstawy wymiaru,

Składka zdrowotna od dochodu z IP Box zależy od składki, jaka jest właściwa dla formy opodatkowania głównej działalności. Co oznacza, że jeśli nasza podstawowa działalność jest opodatkowana liniowo oraz uzyskujemy dochody z IP BOX- to składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru. Zaś jeśli dla firmy przyjęliśmy skalę podatkową oraz rozliczamy IP BOX – 9% podstawy wymiaru


Ważne! Składka zdrowotna po Nowym Ładzie ma być ustalana na podstawie rzeczywistego dochodu z całej działalności –  czyli zarówno dochód podlegający pod ulgę IP Box, jak i z pozostałej działalności gospodarczej będzie podstawą wymiaru składki dla przedsiębiorców korzystających z IP Box.


Jako dochód należy rozumieć przychody pomniejszone o koszty, w tym o kwotę zapłaconych składek społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych).

Szczegółowe wyliczenia składki zdrowotnej przedstawiliśmy w artykułach:

Uwzględnienie dochodu z IP Box w składce zdrowotnej oznacza, że de facto podatek z IP BOX nie będzie wynosił już 9%, ale będzie powiększony o wartość procentową tej składki.

Przykład:

Pani Anna uzyskała dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo w wysokości 20 000 zł. Ponadto, z IP Box uzyskała dochody w wysokości 40 000 zł. Jaką wysokość składki zdrowotnej powinna zapłacić pani Anna?

Wysokość składki zdrowotnej podlegającej zapłacie u pani Marzeny, to 2 940 zł (4,9% *60 000 zł).

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.