Chat with us, powered by LiveChat

Ulga IP Box jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców na podatku liniowym lub skali podatkowej, którzy prowadzą działalność o charakterze badawczo-rozwojowym oraz osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP). Sprawdź, czy kwalifikujesz się do IP Box!

Ulga IP Box jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców na podatku liniowym lub skali podatkowej, którzy prowadzą działalność o charakterze badawczo-rozwojowym oraz osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP). Sprawdź, czy kwalifikujesz się do IP Box!

Wstępna weryfikacja

IP BOX kto może skorzystać

Kto może skorzystać z IP BOX – infografika

Czy możesz skorzystać z IP Box – checklista

IP BOX warunki obowiązkowe

 • 2. Wytwarzam ulepszam lub rozwijam kwalifikowane prawo własności intelektualnej
 • 3. Prowadzę działalność badawczo-rozwojową   
  • 3.1 prowadzę prace rozwojowe lub badania naukowe, projekt badawczo-rozwojowy
  • 3.2 zwiększam zasoby wiedzy lub wykorzystuję już istniejącą wiedzę do tworzenia nowych zastosowań w danym podmiocie
  • 3.4 moje działanie jest twórcze – kreatywnie opracowuję nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi w danym przedsiębiorstwie (nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot)
  • 3.5. prace nad projektem podejmuje w sposób systematyczny – w sposób metodyczny – uporządkowany, zaplanowany wobec jego przebiegu, jak i wyników  – według pewnego systemu. 
  • 3.6. moje prace nad projektem nie mają charakteru rutynowych i okresowych zmian – także, jeśli zmiany mają charakter ulepszeń
 • 4. Uzyskuję dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej – np. ze sprzedaży lub udzielenia licencji.
  • 4.1. Ponoszę koszty nexus – wydatki, które są bezpośrednio związane z przedmiotem sprzedaży.
 • 5. Prowadzę ewidencję IP Box
  • 5.1. wyodrębniam w niej każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej (kwalifikowane IP)
  • 5.2. wykazuję w niej przychody oddzielnie dla każdego kwalifikowanego IP
  • 5.3. wykazuję w niej koszty oddzielnie dla każdego kwalifikowanego IP
  • 5.4. wykazuję w dochody oddzielnie dla każdego kwalifikowanego IP
  • 5.5. wykazuję w niej koszty nexus oddzielnie dla każdego kwalifikowanego IP

Nieobowiązkowe, ale pomocne

Sprawdź również: Księgowość dla programistów – jak wybrać nalepsze miejsce aby rozliczać swoją działalność?

 • Mam interpretację podatkową IP Box – potwierdzającą prawo do skorzystania z IP Box.
 • Złożyłem formularz PNT-01 do GUS – druk ten potwierdza prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
 • Mam dodatkowy kod PKD 72.19 – ten kod informuje o prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.